כאשר מגיעים להחלטה כי הגיעה השעה בה בן משפחתכם מתאים לשילוב בדיור חוץ ביתי
עומד בפניכם התהליך הבא:

שלב ראשון: הכרה במשרד הרווחה

כדי שבן משפחתכם יוכל להשתלב במסגרת של מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית) עליו להיות מוכר באגף מש"ה במשרד הרווחה. גם על אנשים שנמצאו מתפקדים על ספקטרום האוטיזם להיות מוכרים בשרות לטיפול באדם עם אוטיזם. בדרך כלל ההכרה נעשית לאחר אבחון ופנייה של עו"ס הרשות לאגף הרלוונטי.


שלב שני: ועדת השמה

על עו"ס הרשות להעביר את כל הדוחות המתבקשים לוועדת ההשמה של משרד הרווחה (בדרך כלל מדובר בדו"ח תפקודי, דו"ח סוציאלי, אבחון וכו'). הוועדה מתכנסת בפרקי זמן סדירים ותפקידה לבחון את פרופיל האדם שלפניה ולהציע מסגרות מתאימות אשר יכולות לתת מענה לצרכיו מחד ואשר קיים בהם מקום פנוי מאידך. משפחת הדייר זכאית להשתתף בוועדות ההשמה.


שלב שלישי: הפניות וועדות קבלה

ועדת ההשמה מפנה בדרך כלל את המועמד ומשפחתו ליותר ממסגרת דיור חוץ ביתי אחת. על עו"ס הרשות בשיתוף עו"ס המסגרת לקבוע ועדת קבלה במסגרת.
מטרות ועדת הקבלה הינן הצגת המסגרת ע"י צוות המסגרת, סיור במסגרת וכן הכרה מעמיקה יותר של המועמד.
במסגרות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית נערכת ועדת הקבלה עם המועמד. במסגרות של אנשים על רצף האוטיזם נערכת תצפית מקדימה (בביה"ס, בבית או בכל מקום רלוונטי אחר) וועדת הקבלה נערכת ללא המועמד מתוך מחשבה כי מעמד זה מהווה גורם מלחיץ ולא משקף של יכולותיו.
כמובן שבשני המקרים יכולים להיות יוצאי דופן כאשר השאיפה היא לשתף את המועמד בוועדת הקבלה ולכבד את זכותו לשמוע ולהשמיע.
אנו מודעים לגודלו של המעמד ולקושי הרגשי שלעיתים מתלווה אליו. אי לכך אתם מוזמנים תמיד לביקור נוסף, לשוחח אתנו טלפונית או כל דבר אחר שיעזור לכם לקבל החלטה מושכלת אם המסגרת שלנו מתאימה לבן משפחתכם.


שלב רביעי: הודעה על קבלה / אי התאמה 

לאחר ועדת הקבלה המשפחה חוזרת לביתה בכדי לשקול האם המסגרת מתאימה לצרכי בן משפחתם. תהליך דומה נערך ע"י הצוות הרב מקצועי של המסגרת בשיתוף עם מפקחת המסגרת.
חשוב לציין כי ההחלטה הסופית הינה של המשפחה. גם אם המשפחה החליטה כי נראה להם כי בן משפחתם מתאים למגורים במסגרתנו ולאחר תקופה הם מוצאים כי אינו מתאים (מכל סיבה שהיא) זכותם להוציא את בן משפחתם מהמסגרת בכל עת בתאום עם עו"ס הרשות.
במידה ונמצא כי מסגרתנו אינה מתאימה למועמד אנו מודיעים זאת לעו"ס הרשות שאמונה על העברת התשובה למשפחה. בנוסף אנו מודיעים על אי ההתאמה למשרד הרווחה שיציע מסגרות נוספות למשפחה.
במידה והמשפחה מצאה כי המסגרת מתאימה וגם המסגרת מצאה את עצמה מתאימה למועמד נשלחת תשובה חיובית לכל הגורמים שהוזכרו לעיל.
ההודעה נעשית תוך שבועיים עד חודש לערך, עפ"י נהלי משרד הרווחה. יחד עם זאת, אנו משתדלים לגלות רגישות למתח שלעיתים נוצר עם הציפייה להודעה ומשתדלים לתת את תשובתנו מהר ככל הניתן.


שלב חמישי: קליטה במסגרת

לאחר קבלת טופס הועדה (בקשה שנשלחת ע"י עו"ס המשפחה) המאשר את קליטתו של הדייר מתחיל תהליך הקליטה. תהליך זה שונה במקצת באוכלוסיות השונות אך במהותו מייצג גישה דומה: בניית תהליך המותאם לצרכי המועמד.
ניתן לעשות ביקורים מקדימים במסגרת ולהשתלב באופן חלקי לדוגמא למס' שעות בתעסוקה או בפעילויות הפנאי. למועמדים על הספקטרום האוטיסטי אנו נוהגים לבנות סיפור חברתי בכדי להקל את ההכרות עם המסגרת החדשה.
ביום הקליטה המועמד ומשפחתו מגיעים למסגרת, ראשית לפגישה עם הצוות. אנו מבקשים בדרך כלל להביא: – כמה בגדים מוכרים ואהובים על הדייר. – חפצים אהובים (כרית, קופסת תכשיטים) או/ו תמונות בכדי ליצור פינה אינטימית בחדר בעל גוון אישי. – טיפול תרופתי לעשרה ימים לפחות (במידה ויש טיפול תרופתי מיוחד מומלץ להודיע על כך מראש בכדי שנוכל להתארגן). – — דו"ח רפואי עדכני. – כרטיס קופ"ח (ניתן להוציא כרטיס נוסף בסניף קופת החולים). – תעודת זהות (ניתן להביא צילום או לצלם במסגרת). – תמונת פספורט. – כל מידע רלוונטי שיכול לעזור לנו להכיר את בן משפחתכם, מומלץ במחברת המאגדת את כל המידע הרלוונטי.
לאחר שיחה קצרה אחד מאנשי הצוות מלווה את המועמד לאחת הפעילויות ומסייע לו להשתלב בה. לחילופין ניתן ביחד עם המשפחה לסדר את הדברים בחדרו.


כמה מילים מהלב

המעבר לדיור חוץ ביתי הינו מעבר מרגש, מלחיץ, משמח, מפחיד וכל שאר קשת הרגשות המשתנות וזה טבעי!
אין קליטה אחת דומה לאחרת. לעיתים ההתחלה קשה וההמשך נפלא, לעיתים ההתחלה נראית מבטיחה ו"חלקה" ולאחר תקופה מתעוררים קשיים , וגם זה טבעי!
הכי חשוב לזכור כי הקושי אינו רק של בן משפחתכם, הוא גם שלכם. שוב, טבעי לחלוטין! מדובר בשינוי גדול, בהכרה שהגוזל בגר והגיע הזמן לעזוב את הקן או לחילופין שזאת הבחירה הנכונה ביותר עבורו כעת.


אנחנו פה בשביל בן משפחתכם וגם בשבילכם. זכרו כי הדבר החשוב ביותר הוא תקשורת. אנו מפצירים בכם להתקשר, לשאול, להאיר וגם להעיר. רק כך, ביחד, נצליח כולנו להביא לשילוב המרבי והטוב ביותר. אנחנו פה לצעוד עמכם, לעולם לא נחליף אתכם אלא נצטרף אליכם בדרך חדשה ומשותפת, נתמודד עם האתגרים, נשמח עם ההצלחות וההתקדמויות ונהיה שותפים לדרך.