החזון: הבית מהווה בית חם, תומך ומקדם לדייריו

זהו הציר המרכזי סביבו הוקם ארגון בר דרור – בית אי"ל.

מחובתנו לבדוק ולברר כל הזמן את צרכי הדיירים, רצונם ויכולותיהם שהרי דעתם של הדיירים, מצב רוחם ושיפור בכישוריהם הפיזיים והחברתיים הם שיעידו על מידת היות הבית חם, תומך ומקדם עבורם.

שאיפתנו לפתח כישורים חברתיים, לפתח מיומנויות עצמאיות ולשפר לימוד יכולת הבחירה.

בקהילה "בית" הוא מושג בעל איכויות רגשיות המשתנה על רצף הזמן או בהתאם לנסיבות החיים. כך למשל בבגרותנו "ביתנו" הופך ל"בית הורינו". הגדרת מקום מגורים חדש כ"בית" הינו תהליך בו אנו מפתחים חיבור רגשי, משרישים שורשים ומרגישים שייכות. 

אנו בבר דרור – בית אי"ל שואפים ליצור עבור הדייר ובעזרתו מסגרת שהוא יכיר בה כביתו.

בית זה אינו מהווה תחליף לבית הוריו אלא משמש לידו על-פי הדגם המקובל בקהילה, צוות בר דרור – בית אי"ל אינו מהווה תחליף למשפחה אלא מצטרף אליה לתהליך החינוכי המתמשך של הדייר שצרכיו המיוחדים הובילו אותו לבתינו. עבודתנו נעשית תוך שיתוף פעולה רב ככל הניתן עם משפחתו של הדייר והקשבה לצרכיה. שיתוף פעולה כזה מאיץ את הליך ההכרה של הדייר בבר דרור – בית אי"ל כביתו ותורם לבניית המוטיבציה לקליטה חיובית.

זכויותיו של האדם עם הצרכים המיוחדים בישראל מעוגנות בחוק והטיפול בו הוא באחריות המדינה באמצעות משרד הרווחה. בר דרור  – בית אי"ל הינם בתים בבעלות פרטית שהוקמו על פי צרכי המערכת כפי שהוגדרו ע"י משרד הרווחה ומתנהלים על פי נהליו, תקניו, מדיניותו וכן במימונו ופיקוחו. דרכי עבודתנו, התכניות החינוכיות, התכנים החברתיים ואורח החיים הכולל חייבים להיות כאלו שיתאימו למדיניות משרד הרווחה.

מבנה הבית עומד בתקני משרד הרווחה וחייב להיות אסתטי ונעים ליושביו, המבנה הפיסי הוא כלי נוסף ליצירת האווירה החמה והרגשת השייכות של הדייר למקום. בתהליך החינוכי, הלימודי, וההתנהגותי, בהתמודדות עם אתגרים חברתיים או טיפוליים ובכל עניין אחר יהיה תמיד רעיון הבית החם והתומך מוביל.

כל תכנית עבודה או דרך שתפגע ברעיון זה, אין מקומה בבר דרור – בית אי"ל!